رویا صالحی

آموزش

آموزش از راه دور برای یادگیری زبان انگلیسی

برای بهره مندی از آموزش از راه دور به مزایای آن فکر کنید. این شیوه اکنون در بسیاری از مدارس، دانشگاه ها و موسسات اعمال می شود. آموزش از راه…

Read more

تقویت مکالمه انگلیسی با فایل های صوتی رویا صالحی

تقویت مکالمه انگلیسی زمانی برای زبان آموزان فراهم می گردد که آن ها به خوبی از مهارت های زبان آموزی بهره مند شوند. شما به کمک فایل دانلودی رویا صالحی…

Read more

آموزش آنلاین و تاثیر آن بر یادگیری زبان

زمانی که آموزش آنلاین را انتخاب می کنید، مهارت های دیگر خود را نیز برای یادگیری زبان انگلیسی تقویت خواهید کرد. در واقع در شیوه آموزش آنلاین نیز همه چیز…

Read more