رویا صالحی

اطلاعات تحویل محصولات

تمامی محصولات سایت فروشگاهی خانم رویا صالحی (RoyaSalehi.com) بصورت مجازی و دانلودی بوده که مدت زمان برای دانلود محصولات محدود بوده و بعد از 15 روز بعد از خرید شما لینک ها غیرفعال شده و همچنین بعد از گذشت و تعداد دفعات دانلود هم 15بار است؛ لذا توصیه میشود قبل از انتقضاء لینک دانلود محصولات خود را دانلود کرده و یا بیش از 15 بار کلیک کردن لینک دانلود شما غیر فعال میشود.

  • مدت زمان دانلود 15 روز
  • تعداد دفعات دانلود 10 بار