آموزش زبان دوره طلایی

بدون امتیاز 0 رای
12,000,000 تومان

عنوان پیشرفته آموزش جامع زبان دوره طلایی پیش نیاز : دوره صفر تا یک زبان انگلیسی در این دوره، زبان‌آموز…

0
12,000,000 تومان
51%
تخفیف

بسته‌ی آموزشی صفر تا یک زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
320,000 تومان

عنوان پیشرفته دوره تکمیلی آموزش زبان انگلیسی سطح صفر تا یک آموزش مکالمه‌ی انگلیسی از صفر برای سطح کاملا مبتدی…

0
320,000 تومان
23%
تخفیف

دوره تکمیلی : ۲ آموزش زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

عنوان پیشرفته دوره تکمیلی 2 آموزش زبان انگلیسی در ادامه‌ی دوره تکمیلی صفر تا یک در این دوره، زبان‌آموز یاد…

0
430,000 تومان
23%
تخفیف

دوره تکمیلی ۳ آموزش زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

عنوان پیشرفته دوره تکمیلی 3 آموزش زبان انگلیسی در ادامه‌ی دوره تکمیلی 2 در این دوره، زبان‌آموز یاد می گیره:…

0
430,000 تومان
23%
تخفیف

دوره تکمیلی ۴ آموزش زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

عنوان پیشرفته دوره تکمیلی 4 آموزش زبان انگلیسی در ادامه‌ی دوره تکمیلی 3 در این دوره، زبان‌آموز یاد می گیره:…

0
430,000 تومان
23%
تخفیف

دوره تکمیلی 5 آموزش زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
430,000 تومان

عنوان پیشرفته دوره تکمیلی 5 آموزش زبان انگلیسی در ادامه‌ی دوره تکمیلی 4 در این دوره، زبان‌آموز یاد می گیره:…

0
430,000 تومان

کارگاه گرامر انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای
2,750,000 تومان

عنوان پیشرفته دوره تکمیلی گرامر انگلیسی در این دوره، زبان‌آموز یاد می گیره: بیش از ۲۰ ساختار گرامر انگلیسی از…

0
2,750,000 تومان